De zoektocht naar extra industriële capaciteit

Houthalen-Helchteren behoort nu al tot de beste leerlingen in de Limburgse klas als het op aanbod van industriegronden aankomt.  Toch blijft de gemeente heel erg ambitieus in haar zoektocht naar nieuwe mogelijkheden om meer ondernemers aan te trekken.  Heel wat alsmaar concreter wordende plannen zijn hier het beste bewijs van.

Jef Verpoorten is schepen van ondernemen, tewerkstelling en toerisme: “Zowel voor industrieterrein Centrum-Zuid als voor Europark kijken we welke mogelijkheden er nog bestaan.   Hierbij hebben we niet alleen oog voor extra oppervlakte maar ook door te sleutelen aan de bestemmingen van de verschillende terreinen kunnen we bijvoorbeeld meer ruimte bieden aan recreatie, grootschalige kleinhandel of zones voor de ontwikkeling van nieuwe KMO-bedrijven. In deze oefening wordt zeker ook de heroriëntatie van onder andere de bedrijven Autorecycling Carlo Vanlingen en Afbraakwerken De Coster Dominique in Helchteren meegenomen.”

Jef_Verpoortenpic-closing-the-circle (1)

 

 

 

 

 

 

Ook de valorisatie van de stortplaats Remo biedt prachtige extra industriële opportuniteiten voor Houthalen-Helchteren volgens de schepen: “Het proces van ‘Closing the Circle’ past helemaal in onze visie om van het vroegere zwarte goud over te schakelen naar het groene goud.  Met dit proces wil en kan de Group Machiels afvalstortplaatsen zoals Remo helemaal valoriseren. Dit model dat onze gemeente bovendien als een primeur mag meemaken, wordt hier voor het eerst gerealiseerd.   Gedurende de volgende 20 jaar wordt dit baanbrekende project hier uitgerold.  De valorisatie bestaat er in dat men de opgeslagen afvalstoffen in zulke mate kan recupereren dat ze de basis vormen voor nieuwe grondstoffen.  Bij de firma Machiels is het woord ‘stort’ immers al een tijdje uit het jargon verdwenen. Deze herwaardering van Remo zal als economische hefboom deel uitmaken van het SALK en bovendien zorgen voor een niet te onderschatten extra tewerkstelling in Houthalen-Helchteren.”

closingthecircle