Start-ups en gevestigde bedrijven worden al te vaak als twee aparte werelden gezien. Onterecht, want beiden kunnen van elkaar leren en met elkaar zaken doen. De toegevoegde waarde die de ene voor de andere kan betekenen, is groot. Daarom is het belangrijk dat samenwerkingen tussen zulke start-ups en bedrijven met ervaring gestimuleerd worden.

Er zijn voldoende goede redenen te bedenken waarom zo’n samenwerking interessant kan zijn. Langs de ene kant zijn start-ups wendbaar en flexibel en kunnen ze de innovatieve capaciteiten van kmo’s en grotere bedrijven een flinke boost geven. Bovendien hebben ze een vlottere toegang tot de media en hoeven ze hun merk niet zozeer te beschermen. Dat stelt hen in staat om volledig voor hun doel te gaan en successen na te streven. Op die manier weten ze zich als een trouwe partner te profileren.

Langs de andere kant kunnen grotere bedrijven daar ook heel wat tegenover stellen. Ze hebben al klanten en geven start-ups zo toegang tot de markt om producten en prototypes te testen of pilots in de praktijk te brengen. Daarnaast beschikken ze over heel wat kennis rond juridische zaken, communicatie, marketing en besluitvorming bij klanten. Een vat vol mogelijkheden die voor start-ups heel interessant zijn.

Gevestigde bedrijven, spits uw oren

Welke factoren zijn belangrijk voor een gevestigd bedrijf dat een samenwerking met een start-up aangaat?

  1. Zoek mensen in je organisatie die in een handomdraai verschillen kunnen overbruggen. Geef hen meteen ook de verantwoordelijkheid voor de samenwerking.
  2. Zorg ervoor dat de snelheid van werken voor start-ups optimaal blijft. Het zijn doeners met een duidelijk idee die niet willen dat hun business stilstaat. Laat hen daarom werken met een medewerker met mandaat en zorg voor een duidelijke opdracht.
  3. Voorzie een workshop om elkaars belangen te kennen. Schrijf ze nadien ook uit, want dan worden ze pas expliciet. Dit is bovendien geen tijdrovende activiteit als er een gestructureerde aanpak wordt gehanteerd.
  4. Gewone mensentaal is de gang van zaken. Schrijf dan ook de contracten in die taal uit.
  5. Kom op plekken waar start-ups zich begeven.

En actie

Dat waren alvast vijf tips die een samenwerking kunnen versoepelen. Maar hoe kan zo’n samenwerking op gang worden getrapt? Alles begint bij een kennismaking. Limburg Startup ontvangt je met plezier voor een rondleiding en persoonlijke uitleg over hun werking en start-ups. Maar er kunnen ook concrete stappen worden gezet.

  • Deel je ervaring aan start-ups als start-up coach. Tegelijkertijd krijg je evenveel enthousiasme en inspiratie in de plaats en biedt het misschien opportuniteiten voor een toekomstige samenwerking.
  • Laat een start-up op stage komen en ontdek de raakvlakken tussen beide ondernemingen.
  • Bezoek een incubator en spreek met een aantal start-ups in specifieke sectoren.
  • Verhuis je raad van bestuur of managementteam eens naar een incubator. De nieuwe omgeving kan het hele team inspireren.

Limburg Startup is een open platform, een first class starters community, gedragen en ontwikkeld door een ondernemend Limburg.

+32 11 24 68 66

m.beenders@limburgstartup.be

www.limburgstartup.be/