fietsen-werkUit de eerste Mobiliteitsbarometer van Acerta blijkt dat slechts één op acht Limburgers (12,5%) naar het werk fietst. In Vlaanderen is dat gemiddeld één op vijf (20%). Voor een fietsprovincie als Limburg zijn dat opmerkelijke cijfers…

Met (hopelijk) een mooie zomer in het verschiet, vindt u hierna de fiscale spelregels die u misschien kunnen overtuigen om te investeren in een fiets voor uw werknemers en … voor uzelf !

Verhoogde aftrek

Investeert u in een fiets dan zijn een aantal kosten die daarop betrekking hebben voor 120% aftrekbaar ! Dit betekent dat het aftrekbare bedrag wordt verhoogd met 20%.

Het gaat om de kosten voor :

  • – verwerving, onderhoud en herstelling van fietsen die ter beschikking worden gesteld van personeelsleden en/of bedrijfsleiders. Alle soorten fietsen komen in aanmerking. Dus ook elektrische fietsen of hybride fietsen of mountainbikes. Hetzelfde geldt overigens voor toebehoren zoals bijvoorbeeld een fietspomp, gereedschapskit, accu, enz., met uitzondering van kledij. Een zogenaamde “speed pedelec” of snelle e-bike komt niet in aanmerking want die wordt als een bromfiets beschouwd.
  • – verwerving, aankoop of verbouwing van een onroerend goed gebruikt door de personeelsleden of de bedrijfsleider als fietsenstalling (tijdens de werkuren), als kleedruimte of sanitair, al dan niet met douches;

Fietsen moeten verplicht lineair worden afgeschreven over minimum drie jaar.

Onze Minister van Financiën heeft uitdrukkelijk bevestigd dat de kosten in hun totaliteit voor 120% als beroepskosten aftrekbaar zijn zodra vaststaat dat de kosten werden gedaan om personeelsleden (of bedrijfsleiders) aan te moedigen om de fiets te gebruiken voor woon-werkverkeer, zonder evenwel te eisen dat de fiets uitsluitend hiervoor wordt aangewend. Er moet dus geen onderscheid worden gemaakt tussen kosten voor privé-, woon-werk- of beroepsverplaatsingen. Ook een gedeelte van het woon-werktraject  (bv. afstand tussen woonplaats en bushalte, station of opstapplaats of de afstand tussen bushalte, station en plaats van tewerkstelling) wordt beschouwd als woon-werkverkeer.

Wie kan van deze verhoogde aftrek genieten?

  • – Vennootschappen die investeren in een fiets voor het personeel of de bedrijfsleider
  • – Eenmanszaken (inclusief beoefenaars van vrije beroepen) die investeren in een fiets voor het personeel. Uw eigen fiets komt in dat geval dus niet in aanmerking voor de verhoogde aftrek.

Een kleine domper op de fietsvreugde van vennootschappen is dat die 20% extra afschrijving op een onaantastbare reserverekening geboekt moet worden en ooit – uiterlijk bij de vereffening van de vennootschap – belastbaar wordt.

Belastingvrij voordeel van alle aard

Het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik door een personeelslid of bedrijfsleider van een fiets die door de onderneming gratis ter beschikking wordt gesteld, is vrijgesteld op voorwaarde dat de fiets daadwerkelijk (maar niet uitsluitend) wordt gebruikt voor de verplaatsingen tussen de woon- en werkplaats. De vrijstelling is in dat geval absoluut en geldt dus voor alle verplaatsingen met de fiets.

Belastingvrije fietsvergoeding

U kunt de betrokken werknemer (of uzelf als bedrijfsleider) niet alleen kosteloos een fiets ter beschikking stellen, u kunt hem/haar daar bovenop ook nog een belastingvrije fietsvergoeding toekennen van € 0,22 per met de fiets afgelegde woon-werkkilometer! Deze vergoeding is voor de onderneming 100% aftrekbaar.

Voorbeeld

U heeft een (btw-plichtige) vennootschap waarvan u bedrijfsleider bent. Ter bevordering van ons milieu en uw gezondheid, ter voorkoming van stress, burn-out en files heeft u besloten om te investeren in een fiets. Omdat de weg van en naar het werk over berg en dal loopt is uw oog gevallen op een elektrische fiets van € 2.420,00 inclusief btw. U zal de fiets onder meer gebruiken voor uw woon-werkverkeer. Het totaal beroepsgebruik (woon-werkverkeer en andere verplaatsingen) ramen we op 75%.  De afstand van en naar het werk bedraagt 12 kilometer die u gedurende 6 maanden gemiddeld 3 dagen per week overbrugt met de fiets.

Hoeveel kost die fiets uiteindelijk ?

a) btw-aftrek

Gelet op voornoemd beroepsgebruik, is 75% van de betaalde btw aftrekbaar, hetzij € 315,00.

b) vennootschapsbelasting

In de veronderstelling dat de afschrijvingstermijn 3 jaar bedraagt, kan de vennootschap jaarlijks (2.420 – 315)* 120% * 33,33% = € 842,00 afschrijven aan een (normaal) tarief van 34%. Dat betekent een totale belastingbesparing van € 858,84.

Uiteindelijk kost de elektrische fiets € 1.246,16.

Daarenboven krijgt u een belastingvrije fietsvergoeding van (12 km x 2 x 3d x 4w x 6m x 0,22) = € 380,16. Alvast de moeite om de benen te strekken.

Waar wacht u nog op ?

logo fineko_300w
Fineko
Toekomstlaan 38, 3600 Genk
info@fineko.be
www.fineko.be
tel. +32 (0)89 32 95 40