logomailhandtekening3_821b0e4a-8673-415e-b81f-3929c5d3620b  Elke werkgever wordt wel eens geconfronteerd met personeelsleden die arbeidsongeschikt zijn door een ongeval. De werkgever betaalt gedurende een maand het gewaarborgd inkomen door aan het afwezige personeelslid. Heeft de werkgever recht op vergoeding voor het loon of de wedde dat hij heeft moeten betalen terwijl het personeelslid arbeidsongeschikt is als gevolg  van een ongeval?

De (private of publieke) werkgever is gerechtigd op vergoeding voor de schade die hij lijdt doordat hij het loon of de wedde en daarop rustende lasten moet betalen aan een personeelslid terwijl hij als gevolg van de fout van een derde geen arbeidsprestaties ontvangt.

Het loon of de wedde die de werkgever betaalt aan het personeelslid is normalerwijze de tegenprestatie voor de verrichte arbeid. Wanneer het personeelslid arbeidsongeschikt is, ontvangt de werkgever geen tegenprestatie voor het betaald loon of wedde. Er ontstaat een verstoring van de normale werking van de arbeidsverhouding. De werkgever lijdt dan schade die overeenstemt met het loon of de wedde en de daarbij horende sociale en fiscale lasten die hij moet betalen.

De werkgever kan het doorbetaald loon of wedde terugvorderen van de aansprakelijke derde, namelijk de persoon die verantwoordelijk is voor het ongeval of diens verzekeraar. De werkgever richt dan best een aangetekende brief aan de aansprakelijke derde of diens verzekeraar met vermelding van het ongeval, de volledige identiteit van de werkgever, het bedrag van het doorbetaald loon of wedde en een redelijke termijn om over te gaan tot betaling. Idealiter voegt de werkgever de nodige stavingstukken toe aan de brief.

BESLUIT

De (private of publieke) werkgever heeft recht op vergoeding voor de schade die hij lijdt doordat hij het loon of de wedde en daarop rustende lasten moet betalen aan een personeelslid terwijl hij door de fout van een derde geen arbeidsprestaties ontvangt. Het loont de moeite om in dat geval de aansprakelijke derde of zijn of haar verzekeraar aan te spreken. Graag bespreken wij samen uw situatie.

 

Jeffrey Amankwahadlex2
Associate
jeffrey.amankwah@adlex.be

Voorkeurmaterie

  • Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
  • Sportrecht

Strafrecht (algemeen)

 

 

T: +32 89 46 15 62

F: +32 89 47 20 37

Bocholterstraat 14

B – 3960 Bree

 

adlexkerekRobby Loos

Associate

robby.loos@adlex.be

 

Voorkeurmaterie

  • Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
  • Bouwrecht en onroerend goed

Strafrecht (algemeen)

T: +32 89 46 15 62

F: +32 89 47 20 37

Bocholterstraat 14

B – 3960 Bree

logomailhandtekening3_821b0e4a-8673-415e-b81f-3929c5d3620b