Alle specialisten in huis

Alle specialisten in huis

Het overnemen of het overlaten van een onderneming is een ingrijpend proces waarbij een goede begeleiding in al haar aspecten van essentieel belang is. Bij Van Havermaet Groenweghe M&A vindt u alle deskundigen onder één dak. We onderscheiden ons in de markt door gestructureerd samen te werken met een eigen gespecialiseerd team dat u kan begeleiden bij dit proces, van A tot Z:

–        Accountants en financiële analisten (waardebepaling, advies inzake financiering en contractonderhandelingen)
–        Juridisch adviseurs (juridisch advies en contractonderhandelingen)
–        Familieadviseurs (specifieke begeleiding voor familiebedrijven)
–        Tewerkstellingsadviseurs (begeleiding bij personeelsaspecten en screenings)
–        Belastingconsulenten en Vermogensarchitecten (fiscale optimalisatie)

Onze adviseurs zijn erkende dienstverleners in het kader van KMO-portefeuille waardoor u, onder voorwaarden, subsidies kan genieten tot 25.000 EUR voor adviesverlening bij de overdracht van uw onderneming.
Voor meer informatie over subsidies via KMO-portefeuille bij de overdracht van uw onderneming kan u terecht op de website http://agentschapondernemen.be/maatregel/kmo-portefeuille of kan u met ons contact opnemen via hilde.dierckx@vhg.be

EEN BEDRIJF OVERNEMEN OF OVERLATEN

 Voorbereiding

–        Due diligence van alle afdelingen van de onderneming (HR, Finance, Juridisch, Management)
–        Eventuele optimalisatie van de huidige bedrijfsstructuur
–        Waardebepaling op basis van diverse methodes door financiële analisten
–        Opstellen van het Information Memorandum
–        Financieringsstructuur uitwerken met oog voor fiscale en financiële aspecten

Marktonderzoek

–        Opmaak van een ‘Blind Profile’
–        Zoektocht naar en selectie van de juiste partijen
–        Screening en bespreking van mogelijke investeerders (van Long List naar Short List)

 Onderhandelingen

–        Geheimhoudingsovereenkomst
–        Structurering van de transactie
–        Niet-bindende intentieverklaring (‘Non-binding Letter of Intent’)
–        Due Diligence
–        Bindende intentieverklaring (‘Binding Letter of Intent’)
–        Onderhandelingen met banken en investeringsfondsen inzake financiering
–        Overeenkomst tot overname van aandelen
–        Overeenkomst tot overdracht van activa
–        Nazicht notariële akte bij kapitaalverhoging

 Closing

–        Ondertekening van de documenten
–        Betaling
–        Overdracht/uitgifte van de aandelen

BEGELEIDING NA OVERNAME OF VERKOOP

Integratie van het bedrijf na overname 

–        Opvolging en begeleiding van het human capital
–        Werving en selectie van kaderpersoneel
–        Werknemersparticipaties en aandelenoptieplannen

 Fiscale optimalisatie

–        Fiscale optimalisatie van de transactie
–        Vermogensplanning

CONTACTGEGEVENS

HASSELT ‘Kasteel Ter Poorten’ Diepenbekerweg 65B – 3500 Hasselt + 32 (0)11 30 13 50
HERENTALS ‘Frame 21’′ Diamantstraat 10 bus 201B – 2200 Herentals + 32 (0)14 59 33 63

Jan.maurissen@vhg.be
Martin.beynaerts@vhg.be
Johan.decoster@vhg.be