Eind 2011 zag het regeerakkoord eindelijk het daglicht. Dit akkoord bevat een resem maatregelen die een impact hebben op de tewerkstelling. Tijdens deze gratis informatiesessies schotelen wij u een heldere samenvatting van de meest pertinente sociaaljuridische maatregelen uit het federale regeerakkoord en andere nieuwigheden van het voorjaar 2012 voor.

Het programma !

Deze gratis informatiesessie van 2 uren richt zich tot werkgevers, boekhouders en accountants. Meer bepaald tot iedereen die de impact van voormelde maatregelen op zijn HR beleid wilt kennen.

Volgende maatregelen komen zeker aan bod:

  • Bedrijfswagen: welke extra kost voor werknemer en werkgever?
  • Tijdskrediet en thematische verloven: wat wijzigt er, wat wordt er precies strenger?
  • Brugpensioen: onder welke voorwaarden kan het nog?
  • Tewerkstelling van oudere werknemers & pensioen: moeten uw werknemers langer werken?
  • Tewerkstellingsmaatregelen: blijven de doelgroepverminderingen behouden?
  • Sociale en fiscale fraude: een hardere aanpak, wat houdt dit juist in?
  • Werkloosheid: strenger maar rechtvaardiger?
  • Het statuut van arbeider en bediende: op naar een verdere harmonisatie?
  • … en nog veel meer.

Schrijf u gratis in

Surf meteen naar de inschrijfpagina van Securex om gratis deel te nemen aan de informatiesessie van uw keuze.
Raadpleeg de locaties, uren van de sessies en schrijf u in door hier te klikken