De POM-Limburg organiseert een groepsaankoop van zonnepanelen.

Op volgende data en locaties worden, ism diverse ondernemersclubs, info-sessies over deze groepsaankoop georganiseerd:

• 17/10: Intermotel in Lummen
• 19/10: Casino in Overpelt
• 24/10: Eburon Hotel in Tongeren

Alle sessies starten om 18 u en eindigen omstreeks 20 u. Broodjes en drank zijn voorzien. De infosessies zijn gratis.
Wel dringen wij aan, met oog op de praktische organisatie, op voorafgaandelijke inschrijving (uiterlijk 3 dagen voor aanvang van betrokken sessies). Inschrijven kan dmv een mail aan info@zeroemissionsolutions.com met hoofding “groepsaankoop zonnepanelen Limburg” met vermelding van de sessie die u wil bijwonen (max 2 personen per bedrijf).